Eräs Teatteri
Slideshow (100%x100%)

 

LIPPUVARAUSTEN YHTEYSTIEDOT ja TIETOSUOJA  

 

Tämä on Eräs Teatteriyhdistyksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 28.9.2020. Viimeisin muutos 28.9.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Eräs Teatteriyhdistys ry, Aulangontie 1 B, 13210 Hämeenlinna

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt
Juhani Keinänen, juhani.keinanen@gmail.com, 0405322345
Juhani Keinänen vastaa lippuvarauksista ja yhteystietojen keräämisestä lipunmyynnin yhteydessä.

3. Rekisterin nimi
Lippuvarausten yhteystietorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lippuvarausten yhteydessä kerätään kaikkien lippuja varanneiden yhteystiedot, jotta voidaan ilmoittaa, mikäli näytös joudutaan perumaan tai mikäli ilmenee, että näytöksessä on ollut joku viruksen kantaja. Koronapandemiasta johtuen näytöksiä saatetaan joutua perumaan pikaisellakin aikataululla. Henkilötietoja käytetään vain edellä mainittuihin yhteydenottoihin.

5. Tietosisältö
Lippuvarauksen yhteydessä kerätään lipun varaajan nimi ja puhelinnumero.
Tietoja säilytetään kaksi viikkoa näytöspäivästä eteenpäin. Sen jälkeen tiedot hävitetään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tiedot säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään joko puhelimessa tai sähköpostitse lippuvarauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

AJANKOHTAISTA

 

Syksyllä 2024
____________
FARSSIJÄNNÄRI
"KAKKUA KERRAKSEEN"
käsikirj. Rauli Jokelin
ohj. Harri Laine
____________
VIERAILUESITYS
"MIES MIEHELLE"
TIMO LAVIKAINEN JA PASI KARPPI

------------

Kiinnostaako toiminta
Eräs Teatterissa?


 

Eräs Klubi on aikuisille tarkoitettu teatteriharrastukseen keskittyvä tapaamispaikka. 
Jos sinua kiinnostavat esim. draamaharjoitukset, teatterileikit, hahmopajat, äänenkäytön harjoitukset, kahvittelu ja keskustelu, ilmoittaudu mukaan

erasteatteri@gmail.com

Seuraa meitä: